Hva er Nirvana?

Nirvana betyr utslokning. Det er en tilstand uten begjær, hat og uvitenhet. Det er i buddhismen den tredje edle sannheten om lidelsen og angir at lidelsen kan opphøre. Men hva er Nirvana? Er det noe buddhister kan erfare? Hvordan kan det beskrives? Nedenfor finner du en lenke til en tekst skrevet av Espen Arnesen fra Karma Tashi Ling, et norsk fellesskap med tilknytning til tibetansk buddhisme.

 

Et par ordforklaringer til Espen Arnesens tekst:

transcendens- (fra latin) En overskridelse av erfaringen

affirmativ - (lat. affirmativus) bekreftet, fastslått, her: positiv

 

 

 

Oppgave

 

 

1.) I denne teksten blir det satt spørsmålstegn ved tanken om et atskilt "selv". Hva er problemet med denne tanken?

2.) Espen Arnesen hevder at Nirvana er vanskelig å beskrive. Hvorfor det? Sammenlign med beskrivelsen av det hellige på s. 21-22 i I samme verden. Hva taler for å beskrive Nirvana som noe hellig?

3.) Espen Arnesen antyder i teksten at Nirvana er noe det er mulig å erfare i eget liv. Hva er det som kjennetegner en slik erfaring, slik han framstiller den?

 

Nettressurser

Den buddhistiske "Gud"

http://folk.uio.no/kea/bf/ktl/Dharma/Buddhistiske.html

Espen Arnesen, Karma Tahsi Ling

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 31.10.2013

© Cappelen Damm AS